Vi gør livets sidste rejse smuk og mindeværdig!

Vore ydelser

Det første møde med bedemanden

Når en familie indleder samarbejdet med Kongevejens Bedemandsforretning, er der aspekter, der er afgørende for et vellykket møde. Det starter med en omhyggelig forberedelse, hvor det er vigtigt, at familien har et klart billede af både deres egne og den afdødes ønsker. Dette omfatter alt fra valg af begravelse eller bisættelse til specifikke præferencer for blomsterdekorationer, salmer og taler.

Åbenhed er også essentiel. En konstruktiv og empatisk dialog gør det muligt for familien at dele deres tanker, følelser og bekymringer, hvilket gør os i stand til at yde den bedst mulige støtte.

Vi tror på, at de mest tilfredsstillende løsninger opstår gennem en tæt dialog mellem os og familien. Ved denne proces sikrer vi, at vi fuldt ud forstår familiens behov og ønsker.

Tillid er et andet centralt element. Familien skal have tillid til, at vi vil håndtere deres kæres bisættelse eller begravelse med størst mulig respekt og værdighed. Vi er her for at støtte og vejlede, og vores professionalisme garanterer, at alt forløber som planlagt.

Til sidst, men ikke mindst, er tid en afgørende faktor. Planlægningen af en bisættelse eller begravelse kan være en følelsesmæssigt belastende proces, og det er vigtigt at tillade sig selv tid til at forberede og reflektere over det kommende. Ved at give jer selv denne tid, kan I som familie bedst navigere i processen.

Bisættelse

Kongevejens Bedemandsforretning er dedikeret til at bistå pårørende ved bisættelse gennem hele forløbet. Afdøde kan blive lagt i kisten uanset sted – hjem, plejehjem, hospice eller hospital – og familiemedlemmer er altid velkomne til at deltage.

I hjemmet eller på hospice sker ilægningen snarest efter dødsattestens udfærdigelse, hvorefter kisten køres til kapellet. Sker dødsfaldet på et hospital, aftales ilægning med hospital og bedemand, og pårørende er også her velkomne til at deltage.

Vi arrangerer bisættelsen i overensstemmelse med afdødes families ønsker, uanset om det sker fra en kirke eller et kapel. Kongevejens Bedemandsforretning koordiner alle detaljer med præsten og kordegn kontor. Ønsker til bisættelsens indhold, aftaler familien selv sammen med præsten. Familien og præsten afholder en samtale inden selve bisættelsen. Kongevejens bedemandsforretning er til stede en time før bisættelsen, hvor vi sørger for familiens ønsker, inklusive placering af bårebuketter, og samler kort fra buketterne sammen.

Hvis bisættelsen skal foregå fra et kapel uden deltagelse af en præst, udarbejder vi et program sammen med familien. Programmet, der typisk strækker sig op til 50 minutter, skal afleveres skriftligt til os. Vi sørger derefter for at det videregives til kirkegårdskontoret, så alt forløber efter planen. Kapel leje er en nødvendighed.

Afslutningen på bisættelsen er en stille, reflekterende tid. Når bisættelsen afsluttes, vil seks udvalgte personer, ofte familiemedlemmer eller venner, omhyggeligt bære kisten ud til rustvognen, derefter køres kisten til krematoriet. Kongevejens Bedemandsforretning står altid klar til at hjælpe og sikre en værdig afslutning.

Begravelse

En begravelse hos Kongevejens Bedemandsforretning starter med en omhyggelig og respektfuld samtale med de pårørende. Vi forstår, hvor personlig og betydningsfuld denne proces er, så vi tager os god tid til at lytte til jeres ønsker og forventninger.

Vi arrangerer begravelsen i overensstemmelse med afdødes familie ønsker, uanset om det sker fra en kirke eller et kapel. Kongevejens bedemandsforretning koordiner alle detaljer med præsten og kordegn kontor. Ønsker til begravelses indhold, aftaler familien sammen med præsten. Familien og præsten afholder en samtale inden selve begravelsen. Kongevejens bedemandsforretning er til stede en time før begravelsen, hvor vi sørger for familiens ønsker, inklusive placering af bårebuketter, og samler kort fra buketterne sammen.

Begravelsen afsluttes med, at kisten bliver båret af seks udvalgte personer, oftest familiemedlemmer eller nære venner, fra kirken eller kapellet til graven. Her siger de pårørende deres sidste farvel, mens kisten sænkes i jorden i en stemning af ro og refleksion. Præsten foretager jordpåkastelse og der synges en sidste salme ved graven.

Blomster

Hos Kongevejens Bedemandsforretning er vi engagerede i at opfylde unikke ønsker om blomsterarrangementer og kirkens indretning. Med vores dygtige samarbejdspartnere tilbyder vi et bredt udvalg af muligheder, som vi gerne præsenterer. Samarbejdspartnerne udnytter sæsonens skønhed til at skræddersy blomstervalg, der skaber en dybt personlig og stemningsfyldt ramme til bisættelsen eller begravelsen.

funeral-flowers5