Vi gør livets sidste rejse smuk og mindeværdig!

Begravelse

Begravelse

En begravelse hos Kongevejens Bedemandsforretning starter med en omhyggelig og respektfuld samtale med de pårørende. Vi forstår, hvor personlig og betydningsfuld denne proces er, så vi tager os god tid til at lytte til jeres ønsker og forventninger.

Vi arrangerer begravelsen i overensstemmelse med afdødes familie ønsker, uanset om det sker fra en kirke eller et kapel. Kongevejens bedemandsforretning koordiner alle detaljer med præsten og kordegn kontor. Ønsker til begravelses indhold, aftaler familien sammen med præsten. Familien og præsten afholder en samtale inden selve begravelsen. Kongevejens bedemandsforretning er til stede en time før begravelsen, hvor vi sørger for familiens ønsker, inklusive placering af bårebuketter, og samler kort fra buketterne sammen.

Begravelsen afsluttes med, at kisten bliver båret af seks udvalgte personer, oftest familiemedlemmer eller nære venner, fra kirken eller kapellet til graven. Her siger de pårørende deres sidste farvel, mens kisten sænkes i jorden i en stemning af ro og refleksion. Præsten foretager jordpåkastelse og der synges en sidste salme ved graven.

begravelse - priseksempel
fra kr. 11305
Alm. hvid kiste incl. polstring
Rustvognskørsel:
* Sygehus – Kirke
Ilægning sygehus 1. person
Honorar
Afvikling af handling

Vi tager ikke aften og weekend gebyr.

Forbehold for fejl og ændringer.