Vi gør livets sidste rejse smuk og mindeværdig!

Bisættelse

Afdøde lægges i kiste, i hjemmet, plejehjem, hospice eller hospital.

På hospice og i hjemmet lægges afdøde i kiste umiddelbart efter at dødsattesten er skrevet, familien er altid velkommen til at være med til dette. Derefter køres kisten i kapellet.

Hvis døden er indtrådt på hospital, bliver afdøde ilagt i kiste efter aftale mellem hospital og bedemand, og hvis familien ønsker at deltage aftales dette med os.

Selve handlingen kan foregå fra kirke eller kapel.

Hvis bisættelsen foregår fra kirken eller kapel, aftales med præsten, hvilken ønsker der måtte være til selve handlingen, salmer, musikafspilning eller taler.

Hvis handlingen foregår fra kapellet uden gejstlig medvirken, skal der udarbejdes et program for handlingen, dette program kan være på en varighed af 1/2 eller 1 time, dette program skal afleveres til bedemanden som så sørger for at det viderebringes til kirkegårdskontoret.

Hvis der er ønsker om en afsked i kapellet, og afdøde ikke er medlem af folkekirke, kan dette godt lade sig gøre, dog skal der i det tilfælde betales leje af kapellet.

Hvis der ikke ønskes nogen form for handlinger, kan afdøde køres til krematoriet, direkte fra dødsstedet.

Vigtigt! Der skal forefindes en dokumentation for at dette er afdødes ønske, førend kisten føres til krematoriet.

Ved alle handlinger fra kirke eller kapel, skal der være 6 personer til at bære kisten til rustvognen, som derefter fører kisten til krematorium.

Vi kan være behjælpelig med dette hvis der ikke mulighed for denne opgave.

Kongevejens Bedemandsforretning er altid til stede i kirke eller kapel ca. 1 time før handlingen, og varetager familiens ønsker pakker bårebuketter ud og lægger dem ind kirke eller kapel, vi samler kort fra buketter og afleverer dem til familien når handlingen er slut.

Derefter køres kisten til krematoriet.

bisættelse - priseksempel
fra kr.15165-
Alm. hvid kiste incl. polstring
Urne
Rustvognskørsel:
* Sygehus – Kirke
* Kirke – krematorium
Ilægning sygehus
Honorar
Ordning af papirer og attester
Afvikling af handling
Urnetransport

Forbehold for fejl og ændringer.