Vi gør livets sidste rejse smuk og mindeværdig!

Bisættelse

Bisættelse

Kongevejens Bedemandsforretning er dedikeret til at bistå pårørende ved bisættelse gennem hele forløbet. Afdøde kan blive lagt i kisten uanset sted – hjem, plejehjem, hospice eller hospital – og familiemedlemmer er altid velkomne til at deltage.

I hjemmet eller på hospice sker ilægningen snarest efter dødsattestens udfærdigelse, hvorefter kisten køres til kapellet. Sker dødsfaldet på et hospital, aftales ilægning med hospital og bedemand, og pårørende er også her velkomne til at deltage.

Vi arrangerer bisættelsen i overensstemmelse med afdødes families ønsker, uanset om det sker fra en kirke eller et kapel. Kongevejens Bedemandsforretning koordiner alle detaljer med præsten og kordegn kontor. Ønsker til bisættelsens indhold, aftaler familien selv sammen med præsten. Familien og præsten afholder en samtale inden selve bisættelsen. Kongevejens bedemandsforretning er til stede en time før bisættelsen, hvor vi sørger for familiens ønsker, inklusive placering af bårebuketter, og samler kort fra buketterne sammen.

Hvis bisættelsen skal foregå fra et kapel uden deltagelse af en præst, udarbejder vi et program sammen med familien. Programmet, der typisk strækker sig op til 50 minutter, skal afleveres skriftligt til os. Vi sørger derefter for at det videregives til kirkegårdskontoret, så alt forløber efter planen. Kapel leje er en nødvendighed.

Afslutningen på bisættelsen er en stille, reflekterende tid. Når bisættelsen afsluttes, vil seks udvalgte personer, ofte familiemedlemmer eller venner, omhyggeligt bære kisten ud til rustvognen, derefter køres kisten til krematoriet. Kongevejens Bedemandsforretning står altid klar til at hjælpe og sikre en værdig afslutning.

bisættelse - priseksempel
fra kr. 13075
Alm. hvid kiste incl. polstring
Urne
Rustvognskørsel:
* Sygehus – Kirke
* Kirke – krematorium
Ilægning sygehus 1. person
Honorar
Afvikling af handling

Vi tager ikke aften og weekend gebyr.

Forbehold for fejl og ændringer.