Vi gør livets sidste rejse smuk og mindeværdig!

Det første møde med bedemanden

Via telefonen 45 76 90 41 aftaler vi et tidspunkt for en personlig samtale, denne kan foregå hvor I måtte ønske det, i jeres hjem, hospice eller hos os, Kongevejens Bedemandsforretning.

Samtalen har det formål at få klarlagt, ønske om bisættelse eller begravelse.

Hvis afdøde er medlem af folkekirken, ønskes der gejstlig medvirken til handlingen, ønskes gravsted, fællesgrav eller spredning over havet.

Tage stilling af type af kiste, hvad skal afdøde iklædes gerne eget tøj, hvilket der oftest bliver besluttet.

Er der nogle effekter som afdøde skal have med på sin sidste rejse, dette kan eks, være sin yndlingsbog, billeder af sine kære eller tegninger fra børnene i familien.

Der skal være skrevet en dødsattest, førend afdøde kan lægges i kiste fra hjemmet, plejehjem eller hospice, denne attest kan skrives ca. 6 timer efter døden er indtrådt. Derefter køres afdøde kapellet. Er døden indtrådt på hospital lægges afdøde i kiste, i perioden efter samtalen med os og handlingen.

Hvor skal handlingen foregå fra, hvilken kirke eller kapel.

Vi er behjælpelig med handlingen, hvor familien måtte ønske det også udenfor Hørsholm kommune.

Hvis det er en jordbegravelse, kan den kirkelige handling være her i nærområdet, og sænkningen af kisten hvor I måtte ønske det, det kunne være et familiegravsted overalt i Danmark.

Der er to muligheder for en afdød at stedes til hvile, bisættelse eller begravelse.

Læs mere om de to handlinger under de to menupunkter, eller klik herover.

Bedemand Jan Hansen